FiqihThaharah

CARA MEMBERSIHKAN PAKAIAN YANG TERKENA KENCING BAYI LAKI-LAKI

CUKUP MEMERCIKI PAKAIAN YG TERKENA KENCING BAYI LAKI-LAKI YANG BELUM MAKAN MAKANAN

Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al-Bassaam rahimahullah

Dari Ummu Qais binti Mihshan Al-Asadiyah radhiyallahu anha,

“Sesungguhnya dia pernah membawa putranya yang masih kecil yang belum makan makanan, kepada Rasulullah ﷺ . Kemudian beliau mendudukkannya di pangkuannya, lalu anak itu mengencingi baju beliau, kemudian beliaupun meminta air. Kemudian belum memerciki pakaiannya (yang terkena kencing) tersebut dan beliau tidak mencucinya.”
Muttafaq alaih.

Dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul mukminin,

“Sesungguhnya Nabi ﷺ pernah didatangkan kepada beliau seorang anak kecil, lalu anak itu kencing di baju beliau, lalu beliau meminta air, kemudian mengiringkan air tersebut ke pakaian yang terkena najis.”
Muttafaq alaih.

Dalam riwayat Muslim :
Beliau mengiringkan air tersebut di kencingnya dan bila tidak mencucinya.”

Dahulu para sahabat radhiallahu anhum membawa anak-anak mereka kepada Nabi ﷺ agar bisa meraih barakah beliau dan barakah doa beliau untuk mereka. Dan dulu Nabi dengan kelembutannya dan kemuliaan akhlaknya, senantiasa menyambut mereka dengan apa yang Allah fitrahkan kepada beliau sebagai manusia yang penuh ke lapangan.

Maka Ummu Qais radhiyallahu anha membawa putranya yang masih kecil yang masih minum ASI dan belum masuk usia makan makanan selain ASI. maka dengan sifat kasih sayangnya, beliau pun mendudukkan anak ini di pangkuannya yang mulia. Kemudian anak ini kencing di atas baju Nabi ﷺ lalu Nabi meminta air. Kemudian beliau memercikkan air di bekas kencingnya tadi dan beliau tidak mencucinya.”

Faedah yang bisa diambil dari hadits ini :

1. Najisnya kencing bayi laki-laki walaupun dia belum makan makanan.
2. Menyucikannya cukup dengan memercikkan air tidak sampai mengalir airnya, pada bekas kencingnya bayi laki-laki.
3. Akhlaq Nabi ﷺ yang begitu mulia dan rendah hatinya beliau yang begitu besar.

? Taisirul Allaam 1/41

#thaharah #najis #kencing #bayi.

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso
https://chat.whatsapp.com/HrChb7DQwvQCwmhQp0lHdt

?||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo

?||_Kunjungi :
www.mahad-arridhwan.com