Masalah Hukum

APA MAKNA HARI TASYRIQ ADALAH HARI MAKAN DAN MINUM DAN BERDZIKIR?

🍃🌼 APA MAKNA HARI TASYRIQ ADALAH HARI MAKAN DAN MINUM DAN BERDZIKIR?

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berdzikir mengingat Allah Apa makna ungkapan ini?

Jawaban :

Maknanya sesungguhnya tidak boleh berpuasa didalamnya, Nabi ﷺ melarang dari berpuasa di hari-hari tasyriq, dan beliau mengirim utusan untuk menyeru di tengah manusia :
Janganlah berpuasa padanya, karena ini adalah hari-hari makan dan minum dan berdzikir.
Manusia itu, mereka makan dan minum dan mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hadyu atau kurban.

Mereka makan mereka minum dan ini bukanlah hari-hari berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah.

Bahkan yang wajib harus berbuka di hari raya dan hari tasyrik, selama 4 hari wajib untuk berbuka, dan itu adalah hari hari makan dan minum dan berdzikir.
Kecuali orang yang tidak mampu menyembelih hadyu, hadyu Haji tamattu’, maka boleh baginya berpuasa 3 hari, orang yang diberi kekhususan.

📑 Fatawa nur ala Ad-Darbi

https://tinyurl.com/kkc7dbtx