FiqihPuasa

BERPUASA SYAWAL BOLEH MEMILIH DI HARI MANA SAJA DI BULAN SYAWAL

BOLEH DALAM BERPUASA SYAWAL UNTUK MEMILIH DI HARI MANA SAJA DI BULAN SYAWAL

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan :

Apakah boleh seseorang untuk bebas memilih hari-hari dibulan Syawal untuk berpuasa 6 hari ataukah puasa enam hari ini harus pada hari-hari yang sudah ditentukan? Apakah apabila seseorang berpuasa di hari tersebut menjadi wajib atasnya, dia wajib melaksanakannya setiap tahun?

Jawaban :

Telah tetap dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau bersabda :

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan lalu dia iringkan dengan enam hari puasa Syawal maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun.”
Dikeluarkan Imam Muslim dalam shahihnya.

Dan enam hari ini itu tidaklah harus ditentukan pada hari-hari tertentu di bulan Syawal.

Bahkan seorang muslim boleh memilihnya diseluruh bulan syawal.
• Kalau dia mau, bisa berpuasa di awal bulan.
• Kalau dia mau silakan berpuasa di pertengahan bulan.
• Kalau dia mau silahkan berpuasa di akhir bulan.
• Kalau dia mau, silakan untuk memisah-misah harinya.

Perkara ini ada kelapangan Alhamdulillah.
Kalau dia bersegera melaksanakannya dan mengiringkannya di awal bulan maka ini lebih afdal dari segi bersegera melakukan amalan.

Akan tetapi dalam hal ini tidak ada kesempitan, alhamdulillah.
Bahkan perkaranya ada kelapangan, kalau dia mau boleh berurutan, kalau dia mau, boleh berselang-seling.

Kemudian kalau dia sudah melaksanakan puasa ini pada sebagian tahun dan dia meninggalkan pada tahun yang lainnya, maka tidak mengapa. Karena ini hukumnya Sunnah dan tidak wajib.

? Majmu Al-Fatawa 20/21

#puasa #syawal #berurutan #wajib #sunnah

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

?||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo

?||_Kunjungi :
www.mahad-arridhwan.com