Bid'ah

BOLEHKAH MAKAN HIDANGAN DARI ACARA PESTA KEMATIAN?

🏘⛱ 🍱 BOLEHKAH MAKAN HIDANGAN DARI ACARA PESTA KEMATIAN?

 

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah

 

Pertanyaan:

 

Apa hukum memakan hidangan yang dibuat ketika ada seorang meninggal dunia dalam keadaan mengadakan seperti pesta?

 

Jawaban :

 

Makanan ini kebanyakannya adalah termasuk tradisi, yang sepantasnya untuk dihilangkan.

 

Akan tetapi kalau seandainya ada seorang yang datang kepada kalian memberikan takziah kepada kalian, dalam keadaan tempat tinggalnya jauh. Terasa berat baginya untuk keluar dari rumah kalian dan engkau menginginkan untuk menyembelih untuk tamu tersebut, lalu engkau menginginkan membuatkan makanan untuknya, maka hal itu tidak mengapa.

 

Karena hadits :

 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم.

 

“Buatkan untuk keluarga Ja’far makanan, karena telah menimpa mereka perkara yang menyibukkan mereka.”

 

Hadits itu dari Jalan Khalid bin Abi Sarah atau Khalid Bin Sarah dan padanya ada kelemahan, atau ada jahalah, saya tidak ingat.

 

Dan dalam hal ini juga ada ucapan Jarir radhiyallahu ‘anhu :

 

كّنا نعدّ الإجتماع بعد الميّت من النّياحة.

 

“Dahulu kami menganggap berkumpul sesudah dikuburkan mayit itu termasuk perbuatan meratap.”

 

Hadits ini mauquf kepada Jarir, karena beliau tidak mengatakan kami dulu di zaman Nabi ﷺ. Lebih-lebih ia tidak menjumpai kehidupan Nabi ﷺ kecuali sebentar saja.

 

Maka pendapat yang benar (shahih) sebagaimana yang kalian telah dengarkan, bahwasanya hidangan dari acara pesta mati itu adalah tradisi, yang sepantasnya untuk ditinggalkan.

 

Kalau ada seorang memiliki tamu-tamu maka tidak mengapa baginya menyembelih untuk mereka. Wallahul Mustaan.

 

▫️ Pertanyaan : Apabila didatangkan kepada kita makanan ini, apakah kita boleh memakannya?

 

▫️ Beliau menjawab : “Apabila dikirimkan kepada kalian makanan ini, saya tidak mengetahui larangan untuk memakannya.”

 

📑 Dari kaset As’ilah Syabab Qushai’ir fi Hadhramat.

 

https://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=2645

 

 

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

 

💽||_Join chanel telegram

http://telegram.me/ahlussunnahposo