Manhaj

MENEPIS KAEDAH BATIL IKHWANUL MUSLIMIN.

📌🔐🔎 MENEPIS KAEDAH BATIL IKHWANUL MUSLIMIN.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah :

Pertanyaan:

Syaikh yang mulia, sudah diketahui bersama, bahwasanya kelompok Syi’ah dan Murji’ah mereka semuanya berselisih dengan Ahlussunnah wal Jama’ah dengan perselisihan yang besar. Di sana ada sebuah kaidah, yang disisi sebagian ulama yang mereka namakan dengan kaidah emas.

يعين بعضنا بعضاً فيما اتفقنا ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا.

“Sebagian kita saling menolong dengan sebagian lainnya dalam hal yang kita sepakat. Dan sebagian kita saling bertoleransi dengan yang lainnya dalam hal yang kita perselisihkan.”

Bagaimana kita akan saling toleransi dengan syi’ah?

Jawaban :

Kaedah emas ini, bukanlah kaedah emas, dan tidak pantas untuk dinamakan sebagai suatu kaedah.
Bahkan apa yang kita sepakati maka itu adalah suatu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kesepakatan itu lebih baik daripada perselisihan.
Adapun perselisihan, kadang orang yang menyelisihi itu diberi udzur padanya, kadang tidak.

Maka jika perselisihannya dalam perkara yang boleh untuk diperselisihkan, maka ini tidak mengapa. Para imam dahulu senantiasa berselisih, imam Ahmad, imam Syafi’i dan imam Malik, dan Abu Hanifah semuanya pernah berselisih.

Adapun jika perselisihannya dalam perkara yang tidak ada udzur padanya, seperti perselisihan dalam hal akidah, maka tidak boleh bertoleransi sebagian kita atas yang lainnya. Bahkan yang wajib adalah kembali kepada pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah.

Maka wajib bagi kaum Murji’ah dan kaum syi’ah dan seluruh ahli bid’ah untuk kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dan jangan diberi kelapangan.

Kaedah ini bukanlah kaedah emas, mungkin engkau namakan dengan kaedah kayu saja.
Sekarang engkau tahu, masalah yang boleh ijtihad padanya, maka ini tidak mengapa kita mentolerir orang yang menyelisihi kita.
Dan perkara yang tidak boleh ijtihad padanya, seperti masalah akidah, yang seorang insan menyelisihi salaf, tidak mungkin untuk diberi udzur.

📑 Liqaa Bab Al-mAftuh 75/25

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo