Quran & Hadits

CARA MEMPERLAKUKAN LEMBARAN KERTAS YANG BERISI ASMA ALLAH ATAU POTONGAN AYAT AL-QURAN

🍃🌻 CARA MEMPERLAKUKAN LEMBARAN KERTAS YANG BERISI ASMA ALLAH ATAU POTONGAN AYAT AL-QURAN

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Hukum lembaran surat yang mengandung nama Allah atau Al-Quranul Kariim itu sama hukumnya dengan lembaran yang berisi nama Allah atau sebagian ayat Al-Quran. Tidak boleh menghinakannya (seperti menginjak dan sebagainya-adm).

Bahkan harus menjaganya di tempat yang sesuai, atau membakarnya atau menguburnya di tempat yang bagus. Dalam rangka menjaga Nama Allah dan KitabNya dari perkara yang bisa menghinakannya.

Allah semata tempat meminta taufiq.

📑 Majmu Al-Fatawa 24/394

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo