Adab & Akhlaq

HARAMNYA MENURUNKAN KAIN DI BAWAH MATA KAKI, SEKALIPUN TIDAK BERNIAT SOMBONG

👖✂️❌ HARAMNYA MENURUNKAN KAIN DI BAWAH MATA KAKI, SEKALIPUN TIDAK BERNIAT SOMBONG

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Dan telah tetap dari Rasulullah ﷺ, bahwasanya beliau bersabda :

ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار

“Apa yang dibawah mata kaki dari kain maka itu di neraka.”
[HR. Bukhari dalam shahihnya.]

Beliau ﷺ juga bersabda :

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم :
المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

“Tiga golongan, Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka, tidak membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih :

• Seorang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki,
• Seorang yang mengungkit pemberian,
• Dan seorang yang menjual barangnya dengan sumpah dusta.”
[HR. Muslim dalam shahihnya.]

Dan hadits-hadits yang semakna ini banyak, dan hal itu menunjukkan akan haramnya isbal secara mutlak, walaupun pelakunya mengaku tidak sombong, karena hal itu :

• Merupakan perantara kepada kesombongan,
• Hal itu termasuk perbuatan berlebihan (dalam memakai kain)
• Dan akan beresiko pakaiannya terkena najis dan kotoran.

Adapun jika dia bermaksud sombong, maka perkaranya lebih berat dan dosanya lebih besar lagi.

📑 Majmu Al-fatawa 5/380

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo