BAGAIMANA CARA AGAR KITA BISA DITERIMA DI TENGAH MANUSIA?

🍃🌻 BAGAIMANA CARA AGAR KITA BISA DITERIMA DI TENGAH MANUSIA?

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan:

Perkara-perkara apa saja yang membantu seseorang untuk bisa diterima di tengah manusia?

Jawaban :

Yang pertama, wajib atas seorang insan untuk menjadikan tujuan hidupnya adalah keridhaan Allah, dan dia berupaya agar dia diterima di sisi Allah, mulia di sisi Allah.
Karena sesungguhnya ini adalah tujuan yang paling tinggi dengan derajat yang tinggi.

Seseorang itu apabila kedudukannya seperti ini di sisi Allah, maka disisi para hamba Allah juga kedudukannya seperti ini pula.
Karena sesungguhnya barangsiapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupi dia dari membutuhkan manusia.
Dan barangsiapa mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan dirinya kepada manusia.

Dalam sebuah hadits :

“Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Dia akan memanggil Jibril Dan berkata :

إن الله يحب فلانا فأحبه.

“Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia.”

Kemudian Jibrilpun mencintai dia. Kemudian Jibril menyuruh kepada penduduk langit (para malaikat) :

إن الله يحب فلانا فأحبوه.

“Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka hendaknya kalian mencintai dia.”
Maka penduduk langit akan mencintai dia, dan dia akan diterima oleh penduduk bumi.”
[HR. Bukhari]

Maka keridhaan manusia mengikuti kerudhaan Allah, Maka jika Allah sudah melihat dirimu, dan menjadikan dirimu terkemuka di sisi Nya, maka engkau akan diridhai di sisi manusia, dan mulai.
Kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita semua diterima disisi Nya, termasuk orang-orang yang mulia, sesungguhnya Dia Maha Pemberi lagi Maha Pemurah.

📑 Fatawa Nur Ala Ad-Darbi 12/13

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo