FiqihShalat

TIDAK SHAHIHNYA DALIL SUJUD TILAWAH SHALAT SHUBUH HARI JUMAT PADA SURAT AS-SAJDAH

🍃🌼 TIDAK SHAHIHNYA DALIL SUJUD TILAWAH SHALAT SHUBUH HARI JUMAT PADA SURAT AS-SAJDAH

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah

Pertanyaan :

Di sana ada sebagian manusia yang membaca surat As-Sajdah misalnya, lalu mereka sujud di shalat shubuh hari Jumat. Apa hukum hal ini? berikan kami faedah jazakumullah Khair.

Jawaban :

Tidak tetap kalau Nabi ﷺ melakukan sujud di dalam surat As-Sajdah Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata :

Beberapa peringatan : Kami akan menyebutkan sebuah peringatan, salah satunya yang kami maksudkan. Beliau berkata : Tidak tsabit kalau Nabi ﷺ melakukan sujud di tempat ini (pada surat As-Sajdah-pen) kecuali apa yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadits Ali, dalam sanadnya ada kelemahan. Yakni melalui jalan Laits bin Abi sulaim dari Al-Haris Al-A’war dan Laits Ini lemah.
Demikian juga Al Haris adalah seorang kadzdzab (pendusta) dan apa yang diriwayatkan Ibnu Abu Daud dari hadits Ibnu Mas’ud dalam sanadnya ada seorang yang dikritisi keadaannya.

Maka apabila ia tidak sujud maka itu lebih utama, kalau dia sujud maka shalatnya tetap sah.

Dan dalil-dalil yang tsabit di dalam sujud tilawah adalah sebagai berikut :

• Surat Shaad ayat 24 dari Hadits Ibnu Abbas
• Surat An-Najm ayat 62 dari Hadits Ibnu Mas’ud.
• Surat Al-Insyiqaq ayat 21 dari hadits Abu Hurairah
• Demikian juga surat Al-Alaq ayat 19 dari hadits Abu Hurairah juga.

Inilah empat surat yang apabila engkau shalat bersama manusia membaca ayat ini, engkau diperbolehkan sujud tilawah dan engkau juga diperbolehkan tidak sujud sujud, di sini tidak wajib hukumnya.

📑 Qom’ul Mu’aanid 2/406-487

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo