Fatwa Ulama

HUKUM MEMBERIKAN UANG KEPADA KELUARGA MAYIT KETIKA BERTA’ZIYAH

💵🏘️ HUKUM MEMBERIKAN UANG KEPADA KELUARGA MAYIT KETIKA BERTA’ZIYAH

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Ada kebiasaan di daerah kami, tatkala orang yang bertakziah memberikan sejumlah uang sesuai kemampuan, kepada keluarga mayit. Apakah hal ini boleh hukumnya?

Jawaban :

Apabila mereka ahli mayit adalah orang-orang fakir dan kebiasaan manusia memberikan kepada mereka, maka tidak mengapa. Apabila mereka orang-orang yang fakir maka tidak mengapa memberikan kepada mereka karena fakirnya.

Akan tetapi yang lebih utama dari hal ini, adalah kalian membuatkan makan buat mereka. Dibuatkan makanan buat mereka, makan siang, makan malam di hari-hari musibah, tiga hari atau lebih.
Karena Nabi ﷺ memerintahkan kepada keluarga beliau untuk membuatkan makanan buat keluarga Ja’far, tatkala datang berita kematian Ja’far. Beliau ﷺ memerintahkan keluarga beliau untuk membuat makanan buat ahli mayit.

Beliau ﷺ bersabda :

لأنه أتاهم ما يشغلهم

Karena telah menimpa mereka perkara yang menyibukkan mereka.

Maka kalau kalian membuat makanan untuk keluarga mayit, ini tidak mengapa, ini sunnah. Adapun kalau keluarga mayit yang membuat makanan, mereka membuat makan untuk manusia ( para tamu) maka tidak boleh.

Akan tetapi dibuatkan makanan buat mereka, dikirimkan kepada mereka. Dan jika mereka fuqara, lalu saudara mereka membantu mereka dengan uang, maka tidak mengapa.

📑 Fatwa Nur ala Ad-Darbi
https://binbaz.org.sa

حكم دفع المعزي مبلغاً من المال -حسب قدرته- لأهل الميت؟

السؤال:
يقول لدينا عادة: حيث يدفع المعزي مبلغاً من المال -حسب قدرته- لأهل الميت، هل يجوز هذا؟
الجواب:
إذا كانوا فقراء واعتاد الناس إعطائهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء فيعطون لفقرهم ولكن الأفضل من هذا تصنعوا لهم طعام، يصنع لهم طعام غداء أو عشاء أيام المصيبة، ثلاثة أيام أو أكثر، لأن النبي ﷺ أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر طعاما لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب ، أمر أهله أن يصنعوا طعاماً لأهله قال: لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنعتم طعاماً لأهل الميت فلا بأس، سنة، أما أنهم يصنعون الطعام هم لا، لا يصنعونه للناس لكن يصنع لهم ويرسل لهم، وإذا كانوا فقراء وساعدهم أخوانهم بمال فلا بأس.

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso
https://chat.whatsapp.com/GPGA8RjzvS5K9K49rw7QC9

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo