Manhaj

GERAKAN WAHABI ADALAH GERAKAN UNTUK MEMPERBAHARUI APA YANG HAMPIR PUNAH DARI KEBENARAN

πŸš¦πŸ“πŸŒ€ GERAKAN WAHABI ADALAH GERAKAN UNTUK MEMPERBAHARUI APA YANG HAMPIR PUNAH DARI KEBENARAN

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Adapun perkataan penanya, bahwasanya “barangsiapa yang melakukan ini, berarti dia seorang wahabi.”
Maka sesungguhnya saya menyampaikan kepada para pendengar semua, bahwasanya wahabi bukanlah mazhab tersendiri atau mazhab yang keluar dari mazhab Islam.
Bahkan sesungguhnya wahabi adalah gerakan untuk memperbaharui apa yang telah punah dari kebenaran, kebenaran yang telah tersamar pada kebanyakan manusia.

Maka mereka (wahabi) itu, dalam hal aqidah, mereka mengikuti aqidah para salaf (pendahulu) yang salih.
Mazhab mereka dalam hal perkara furu’ (cabang), mereka mengikuti mazhabnya Imam Ahmad.

Bukan berarti maknanya, apabila telah jelas kebenaran pada mereka, mereka tidak mau meninggalkan madzhabnya, atau bertaklid dengan madzhabnya. Akan tetapi mereka apabila telah nampak kebenaran, mereka pun langsung berpegang dengan kebenaran tersebut, walaupun menyelisihi orang yang dia ikuti.

Karena sesungguhnya mereka ini mengimani, bahwasanya seorang yang bertaklid itu akan terjatuh dalam kesalahan.
Akan tetapi dalil-dali syari’at di dalamnya tidak ada kesalahan.

Dari sini menjadi jelas, bahwasanya tuduhan (wahabi) ini yang bertujuan untuk menjelekkan, adalah tidak ada hakikatnya.

Karena tidaklah kelompok Wahabi itu kecuali sekedar gerakan untuk memperbaharui ajaran yang hampir punah dari ilmu Salafus Saleh dalam syariat Islam.

πŸ“‘ Majmu’ Al-Fatawa 13/143

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

πŸ’½||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo