🎙📚📌 HUKUM MEMBACA AL-QURAN DALAM KEADAAN HARAKATNYA KELIRU

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah
APertanyaan:

Apa hukumnya seorang yang membaca Al-Quran dan dia keliru dalam harakat, apakah dia dapat pahala?

Jawaban :

Disyariatkan bagi seorang mukmin untuk bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran dan dia berusaha untuk benar.

Hendaknya dia membaca di hadapan orang yang lebih berilmu darinya, sehingga dia bisa mengambil faedah dan bisa memperbaiki kekeliruannya.

Dan dia tetap mendapatkan pahala mendapatkan ganjaran dua kali, apabila dia bersungguh-sungguh dan berusaha untuk menetapi kebenaran.

Berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران 

Seorang yang mahir membaca Al-Quran maka dia bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan dia merasa berat, maka dia mendapatkan pahala dua kali ini.
Muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, dan ini lafazh imam muslim.

📑 Majmu Al-fatawa 9/416