SEMAKIN BANYAK JAMAAH SHALAT JENAZAH, SEMAKIN BESAR AMPUNAN ALLAH UNTUKNYA

🌤🌻💦 SEMAKIN BANYAK JAMAAH SHALAT JENAZAH, SEMAKIN BESAR AMPUNAN ALLAH UNTUKNYA

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha,

ما من رجلٍ مسلمٍ يموت, فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يُشركون بالله شيئًا؛ إلا شفَّعهم الله فيه.

“Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia, lalu ada empat puluh orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apapun yang menyalatkannya, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka untuk mayit ini.”
[HR. Muslim]

Ini juga sebab kebaikan keadaannya dishalatkan oleh sejumlah besar, ini sebab diterimanya syafaat untuk mayit. Dalam lafazh lain :

“Tidaklah meninggal seorang dari kaum muslimin, lalu dishalatkan oleh sejumlah umat manusia mencapai seratus orang, mereka memohonkan syafaat, kecuali mereka diberi syafaat untuk mayit.”
[HR. Tirmidzi]

Sesungguhnya shalat jenazah itu, setiap kali bertambah banyak orang yang menshalatkannya, maka ini lebih dekat kepada ampunan Allah untuk jenazah, dengan sebab doa dan istighfar mereka untuk mayit.

Hal ini, hendaknya untuk jenazah, dipilihkan masjid yang lebih banyak jumlah jamaahnya, karena di dalamnya terdapat kebaikan dan keutamaan.

📑 Syarh Riyadh Ash-shalihin 2/165-166

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo