Halal & Haram

MATA PENCAHARIAN YANG PALING BAGUS

⛓💰 MATA PENCAHARIAN YANG PALING BAGUS

Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu,

أن النبي ﷺ سئل :
أيُّ الكسبِ أطيَبُ قال عملُ الرَّجلِ بيدِه وكلُّ بيعٍ مبرورٍ.

“Sesungguhnya Nabi ﷺ ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling bagus?
Beliau menjawab : Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.”
[HR. Bazzar dan Haakim]

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata :

▪️ Seorang bekerja dengan tangannya, ini adalah sebaik-baik pencaharian, karena bekerjanya seorang yang bekerja dengan kedua tangannya itu kebanyakannya terbebas dari perkara syubhat (samar), yang mana dia betul-betul menghasilkan dengan tangannya sendiri, seperti seorang mencari rumput keluar ke tanah lapang, mengumpulkan rumput lalu menjualnya.
Atau seorang yang keluar mencari kayu bakar lalu dia menjualnya.

▪️ Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang dibangun diatas kejujuran dan menjelaskan aib. Jujur dalam sifat dan menjelaskan aib dalam barang dagangannya.

📑 Dikutip dari Fath Dzil jalaal Wal Ikram 9/8-10

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo