Manhaj

FENOMENA TERBONGKARNYA KEDOK KAUM SYIAH

🚦🔥 FENOMENA TERBONGKARNYA KEDOK KAUM SYIAH

Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i rahimahullah :

Adapun berkedok dengan baju sunnah, berkedok dengan baju Salafiyah ,dan berkedok dengan ini dan itu, ini adalah perkara yang tidak bermanfaat sama sekali.

Betapa banyak Kaum rafidhah berkedok dengan kecintaan kepada Ahlul Bait, setelah itu tersingkaplah perkaranya, sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh Ahlul Bait.

Betapa banyak mereka berkedok di zaman Ali Bin Abi Thalib sampai zaman kita sekarang, mereka mengaku-aku mencintai Ahlul Bait.

Walaupun penamaan rafidhah itu tidaklah terjadi kecuali di zaman Zaid bin Ali, akan tetapi Abdullah Saba Al-Yahudi itu berkedok dengan kecintaan dengan Ahlul Bait. Dan Ubaidullah bin Maimun Al-Qaddaah itu juga berkedok dengan kecintaan kepada Ahlul Bait.
Kemudian setelah itu terbongkarlah mereka dihadapan manusia.
Dan di zaman ini juga, kaum Syiah mereka berkedok dengan kecintaan terhadap Ahlul Bait, dan telah nyata kalau sesungguhnya mereka itu tidaklah mengikuti Ahlul Bait.

Nabi ﷺ bersabda terhadap Ali Bin Abi Thalib radiallahu anhu :

لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمسته.

“Jangan engkau biarkan satu kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan, jangan engkau biarkan satu gambar kecuali engkau hapus.”

Dalam keadaan mereka justru meninggikan kubah-kubah di atas kubur.
Nabi ﷺ itu memuji Abu Bakar dan Umar dalam lebih dari satu hadits, akan tetapi mereka justru mencela Abu Bakar dan Umar dan sebagainya dari kebatilan kebatillan.

Dan pengakuan-pengakuan yang itu dibangun di atas kedok atau dibangun di atas tipu-daya, pasti semua itu akan tersingkap, sekarang, atau besok atau lusa.

Maka pasti banyak dari pengikut-pengikutnya itu yang berlepas diri darinya, karena kebanyakan dari manusia mereka itu mengikuti para dai ke jalan Allah, mereka berbaik sangka kepada mereka. Mereka melihat, kalau mereka (para dai) itu menyeru kepada ajaran Islam.

Akan tetapi tatkala nampak hizbiyahnya atau nampak kedoknya yang berbaju sunnah, padahal dia bukan Ahlussunnah, maka mereka (kaum muslimin) akan berlepas diri dan akan tersingkaplah hakekatnya.

Alhamdulillahi Rabbil ‘aalamiin.

📑 Ijaabat As-Saa’il 393-394

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo