Adab & Akhlaq

BAKHIL PENYAKIT YANG MEMBAWA CELA

🍃🌻 BAKHIL, PENYAKIT YANG MEMBAWA CELA

Nabi ﷺ bersabda :

أي داء أدوأ من البخل؟

Penyakit mana yg lebih parah daripada bakhil (kikir)?
(HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)

Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi tahimahullah berkata :

Hanya saja beliau ﷺ menyerupakan bakhil dengan penyakit, karena bakhil itu merusak akhlak dan menolak kemuliaan, mendatangkan citra yang jelek dan celaan, sebagaimana penyakit itu melemahkan badan dan membatalkan syahwat dan merubah warna.

Sebagian ahli hikmah berkata :

“Seorang yg dermawan itu adalah seorang yg merdeka, karena dia itu menguasai hartanya. Sedangkan seorang yang bakhil tidaklah dinamakan sebagai orang yang merdeka, karena hartanya yang menguasai dia.”

📑 Thibbur Ruuhaani 18

#akhlak #bakhil #merdeka #harta

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo