HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT TARAWIH EMPAT RAKAAT SATU KALI SALAM

🌙 🕌🚦HUKUM MELAKSANAKAN SHALAT TARAWIH EMPAT RAKAAT SATU KALI SALAM

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Sebagian imam shalat tarawih mengumpulkan empat rakaat atau lebih dalam satu kali salam, tanpa ada duduk sesudah dua rakaat, dan mereka mengaku kalau itu termasuk sunnah. Apakah amalan ini ada dasarnya dalam sunnah yang suci?

Jawaban :

Amalan ini tidaklah disyariatkan, bahkan dibenci atau haram menurut kebanyakan ulama. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ :

صلاة الليل مثنى مثنى

Shalat malam itu dua dua rakaat.
[Muttafaq ‘alaih dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma.]

Dan berdasarkan apa yang tetap dari hadits Aisyah radhiyallahu anha berkata :

كان النبي ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة

“Sesungguhnya dahulu Nabi ﷺ shalat malam sebelas rakaat, beliau salam setiap dua rakaat dan melakukan witir satu rakaat.”
[Muttafaq ‘alaih]

Dan hadits-hadits semakna ini banyak sekali.

Adapun hadits Asiyah yang terkenal :

أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن

“Sesungguhnya Nabi ﷺ dulu shalat malam empat rakaat, maka janganlah engkau tanyakan betapa bagusnya dan betapa panjangnya. Lalu beliau shalat empat rakaat lagi, jangan engkau tanyakan betapa bagusnya betapa panjangnya.”
[Muttafaq alaih.]

Maka yang dimaksud Aisyah adalah beliau melakukan salam setiap dua rakaat. Bukanlah yang dimaksud olehnya adalah beliau melakukan empat rakaat sekali salam, berdasarkan hadits Aisyah yang sebelum ini.
Dan juga berdasarkan sabda Beliau ﷺ :

صلاة الليل مثنى مثنى

“Shalat malam itu dua-dua rakaat.”

Sebagaimana telah lalu.
Maka hadits-hadits ini saling membenarkan satu dengan lainnya, saling menafsirkan satu dengan lainnya. Maka seorang muslim wajib mengambil semuanya, dan menafsirkan yang mujmal dengan yang mubayyan.
Allah semata pemilik taufiq.

📑 Majmu Al-Fatawa 30/38

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo