JANGANLAH ENGKAU MERASA DIRIMU…

🍃🌻 JANGANLAH ENGKAU MERASA DIRIMU…

Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata :

Wahai miskin, engkau berlaku jelek, tapi engkau merasa telah berbuat baik. Engkau masih jahil (bodoh) tapi engkau merasa telah berilmu. Engkau kikir, tapi engkau merasa dermawan, engkau dungu, tapi engkau merasa berakal. Ajalmu telah dekat, tapi angan-anganmu panjang.

📑 Siyar A’laam An-Nubala 8/440.

قال فضيل بن عياض :

يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل،أجلك قصير وأملك طويل.

سير أعلام النبلاء ٨/٤٤٠

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo