Aqidah

🍃🌼CARA MEREALISASIKAN TAUHID

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Bagaimana seorang muslim merealisasikan tauhid?

Jawaban :

Merealisasikannya dengan menjauhi maksiat-maksiat dan perantara-perantara kepada kesyirikan.

Mewaspadai perkara-perkara yang mengantarkan keada kesyirikan, mewaspadai maksiat-maksiat. Ini adalah realisasi tauhid, memurnikannya membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik dan bid’ah dan maksiat-maksiat.
Ini realisasinya, mewaspadai maksiat-maksiat dan kebidahan dan perantara kepada kesyirikan. Inilah realisasi tauhid.

📑 Fatawa nur ala Ad-Darbi 1/77

الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

السؤال : ﻛﻴﻒ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ؟

الجواب : ﻳﺤﻘﻘﻪ ﺑﺎﺟﺘﻨﺎﺏ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻙ، ﻳﺤﺬﺭ ﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻳﺤﺬﺭ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ، ﻫﺬا ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﺗﺨﻠﻴﺼﻪ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻙ ﻭاﻟﺒﺪﻉ ﻭاﻟﻤﻌﺎﺻﻲ
ﻫﺬا ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ، اﻟﺤﺬﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭاﻟﺒﺪﻉ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﻙ، ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.

المصدر : فتاوى نور على الدرب (1/77 )

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

💽||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo