Fatwa Ulama

APAKAH KITA HARUS MENGIKUTI SALAH SATU DARI MADZHAB YANG EMPAT?

?? APAKAH KITA HARUS MENGIKUTI SALAH SATU DARI MADZHAB YG EMPAT?

Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baaz rahimahullah

Pertanyaan :

Apakah seorang muslim harus mengikuti salah satu mazhab tertentu dari mazhab yang empat ataukah tidak?

Jawaban :

Tidak harus, bahkan boleh saja, apabila seseorang ingin mengikuti suatu mazhab dari mazhab-mazhab maka boleh hukumnya. Apabila dia tidak mengetahui dalil, lalu dia memilih salah satu mazhab dari mazhab yang empat maka tidak mengapa.

Akan tetapi sebaiknya, bahkan wajib baginya untuk berusaha menanyakan hal itu kepada para ulama yang memiliki bashirah (pengetahuan) yg menurut pandangan dan pendapatnya, ia lebih baik daripada yg lainnya dalam hal kesalehan, ilmu dan keutamaan, sehingga ia memilihkan pendapat untuk agamanya.

Tidak mengapa, sama saja, apakah dari kalangan syafi’i, maliki, hambali atau hanafi, tidak mengapa itu semua.

Adapun seorang yg berilmu yg mengetahui dalil-dalil syar’i maka wajib baginya untuk mencari dalil-dalil dan mengambil pendapat dengan dalil dan tidak taqlid kepada orang lain. Ini yg wajib atasnya.

Kecuali tatkala ia butuh dan tidak mampu, maka ia bisa bertaqlid kepada orang yg pendapat dan ijtihadnya lebih berilmu dari selainnya, dan lebih mendekati kebenaran dari selainnya.
Pembawa acara : Jazakumullah khairan.

https://binbaz.org.sa

#fatwa #madzhab #ijtihad #dalil

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso
https://chat.whatsapp.com/LvxYA0vfx1XAnTzRunZStO

?||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo