Tazkiyatun Nufus

PERBEDAAN ZUHUD DAN WARA’

ANTARA ZUHUD DAN WARA’

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan :

“Wara’ dan zuhud, keduanya maknanya terlihat mirip menurut kebanyakan manusia. Akan tetapi perbedaan keduanya adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh :

• Wara’ adalah meninggalkan apa-apa yang memudaratkan di akhirat.

• Dan zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.

Maka kedudukan zuhud lebih tinggi daripada kedudukan Wara’, karena Wara’ adalah seorang insan meninggalkan perkara-perkara yang memudharatkan, sedangan Zuhud adalah seorang insan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.

Karena segala sesuatu itu ada tiga macam :

▪️ Perkara yang memudharatkan.

▪️ Perkara yang bermanfaat.

▪️ Dan perkara yang tidak memudharatkan dan juga tidak bermanfaat.

Maka orang yang zuhud dia meninggalkan dua perkara dari tiga perkara tadi, meninggalkan yang memudharatkan dan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dan juga yang tidak memudharatkan, dan dia melakukan apa-apa yang bermanfaat.

Sedangkan wara’ adalah meninggalkan satu perkara saja, yaitu perkara yg memudharatkan, dan dia melakukan perkara yg bermanfaat dan melakukan perkara yang tidak bermanfaat dan juga tidak memudharatkan.

Atas dasar ini maka kedudukan orang yg zuhud itu lebih tinggi daripada wara’.

Dan terkadang salah satu dari keduanya dimutlakkan atas yang lainnya.
Maka wara’ diartikan meninggalkan perkara yang memudharatkan, dan termasuk hal itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang masih samar, perkara-perkara yang masih samar dari segi hukumnya dan samar dari segi hakikatnya.
Maka yang pertama adalah perkara samar dari segi hukum, yang kedua samar dari segi keadaannya.

Maka seorang insan yang wara’ adalah mereka apabila tersamarkan atasnya satu perkara, maka dia meninggalkannya, kalau samarnya dari segi keharamannya.
Dan dia akan melakukan perkara tersebut apabila kesamarannya dari segi wajibnya, agar dia tidak berdosa meninggalkannya.

? Syarh Riyadh Ash-Shalihin 2/437

#zuhud #wara’ #akhirat #dunia

⏩|| Grup Whatsap Ma’had Ar-Ridhwan Poso

?||_Join chanel telegram
http://telegram.me/ahlussunnahposo

?||_Kunjungi :
www.mahad-arridhwan.com